فرمول یک ایران – رومن گروژان گفت که بسیار ترسیده است، زیرا با وجود این که بهترین رانندگی عمرش را در مسابقه ی ژاپن انجام داده است باز هم در جایگاه 11ام قرار گرفته است.

راننده ی هاس، رومن گروژان مسابقه را از رده ی هفتم آغاز کرد ولی در دورهای ابتدایی به رده ی نهم رفت، او استراتژی دو پیت استاپه را انتخاب کرد، در پایان هم پشت سر دو راننده ی ویلیامز که یک پیت استاپ انجام دادند قرار گرفت. رومن گروژان گفت:

فکر نمی کنم که در پایان هیچ مسابقه ای به اندازه ی پایان مسابقه ی امروز نترسیده بودم، چون از نظر سرعت از ماشین های ویلیامز سریع تر بودم.

فقط در فهمیدن عمر لاستیک هارد اشتباه کردیم، می توانستیم دیرتر به پیت استاپ برویم، سرعتمان ولی فوق العاده بود.

گروژان گفت که VF-16 هاس در ترکیب اولیه با لاستیک سافت مشکل داشت ولی عملکرد خوبی با دو ترکیب هارد بعدی داشت.

گروژان ادامه داد:

فکر می کنم که با ترکیب اول مشکل داشتیم. اما بعدش ماشین روی دور بود. خیلی خوب بود، سبقت های خوبی گرفتم.

هدف های زیادی برای آینده داریم، خیلی ناراحت کننده است که خیلی نزدیک باشید ولی نتوانید کاری بکنید.

صادقانه این یکی از بهترین رانندگی های عمرم بود و امتیازی که نگرفتم.

این جایگاه حق ما نبود، یازدهمی شایسته ی ما نبود.

خیلی نسبت به این نتیجه نگرانم، ولی به آپدیت هایی که کرده ایم و سرعت ماشین امیدوارم.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

2 دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید