فرمول یک ایران – راننده فراری، کیمی رایکونن برای تعویض گیربکس خود، پنج رده پنالتی و جنسن باتن، راننده مک لارن برای تعویض پاور یونیت، 35 رده پنالتی دریافت کرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.