برنامه گرندپری اسپانیا

تمرین 1جمعه96/02/2214:00 - 12:30
تمرین 2جمعه96/02/2218:00 - 16:30
تمرین 3شنبه96/02/2314:30 - 13:30
تایم گیریشنبه96/02/2317:30 - 16:30
مسابقهیک شنبه96/02/2416:30

اگر نوشته‌ای که خواندید مفید بود، آن را با دوستانتان به اشتراک بگذارید:

Leave a Reply

ایمیل شما در نظرات نمایش داده نمی شود