برنامه گرندپری اسپانیا

تمرین 1جمعه96/02/2214:00 - 12:30
تمرین 2جمعه96/02/2218:00 - 16:30
تمرین 3شنبه96/02/2314:30 - 13:30
تایم گیریشنبه96/02/2317:30 - 16:30
مسابقهیک شنبه96/02/2416:30

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید