برنامه گرندپری فرمول یک اسپانیا 2019تمرین 1جمعه98/02/2015:00 - 13:30
تمرین 2جمعه98/02/2019:00 - 17:30
تمرین 3شنبه98/02/2115:30 - 14:30
تایم گیریشنبه98/02/2118:30 - 17:30
مسابقهیک شنبه98/02/2217:40

پیست کاتالونیا اسپانیا

اولین گرندپری
1991
تعداد دورها
66
طول پیست
4.655K.M
مسافت مسابقه
307.104K.M
برنده سال گذشته

رکورد پیست

1:18.441

نقشه پیست

ریسینگ لاین پیست

ویدیو راهنمای مجازی پیست

موقعیت مکانی (نقشه گوگل)

لینک های مفید

گزارش مسابقه سال گذشته
فول ریس مسابقه سال گذشته
این نوشته را به اشتراک بگذارید: