برنامه گرندپری فرمول یک اسپانیا 2020تمرین 1جمعه99/02/1915:00 - 13:30
تمرین 2جمعه99/02/1919:00 - 17:30
تمرین 3شنبه99/02/2015:30 - 14:30
تایم گیریشنبه99/02/2018:30 - 17:30
مسابقهیک شنبه99/02/2117:40

پیست کاتالونیا اسپانیا

اولین گرندپری
1991
تعداد دورها
66
طول پیست
4.655K.M
مسافت مسابقه
307.104K.M
برنده سال گذشته

رکورد پیست

1:18.441

نقشه پیست

ریسینگ لاین پیست

ویدیو راهنمای مجازی پیست

موقعیت مکانی (نقشه گوگل)

این نوشته را به اشتراک بگذارید: