فرمول یک ایران – راننده تیم مانور، پاسکال ورلاین به دلیل تعویض گیربکس خود، برای مسابقه ی سوزوکا ژاپن 5 رده پنالتی دریافت کرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.