فرمول یک ایران – مجموعه موتوراسپورتی و خصوصی قهرمان هفت دوره فرمول یک، مایکل شوماخر برای تبدیل شدن به نمایشگاه دائمی، به کلن منتقل شد.

اگر نوشته‌ای که خواندید مفید بود، آن را با دوستانتان به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید