فرمول یک ایران – مجموعه موتوراسپورتی و خصوصی قهرمان هفت دوره فرمول یک، مایکل شوماخر برای تبدیل شدن به نمایشگاه دائمی، به کلن منتقل شد.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید