فرمول یک ایران – مجموعه موتوراسپورتی و خصوصی قهرمان هفت دوره فرمول یک، مایکل شوماخر برای تبدیل شدن به نمایشگاه دائمی، به کلن منتقل شد.

One Response

 1. محمد911

  0

  0

  خدا بهت عزت بده نازنین پهلوان! از قول هادی عامل ?

  یعنی میشه یه بار دیگه ببینیم رو پاهات وایسادی!؟

  پاسخ دادن

Leave a Reply

Your email address will not be published.