فرمول یک ایران – مرسدس پس از از دست دادن شانس قهرمانی در مسابقه مالزی، در ژاپن می تواند قهرمانی 2016 خود را جشن بگیرد.

فقط کافی است یکی از راننده های مرسدس مسابقه را در رده دوم تمام کند و مرسدس قهرمان جدول سازندگان 2016 خواهد شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.