موتوراسپورت ایران – کریگ برین و استفان لوفو در کنار راننده ی پیشتاز کریس میک، قرارداد خود را به مدت دو سال با تیم رالی سیتروئن تمدید کردند.

Leave a Reply

Your email address will not be published.