فرمول یک ایران – اتو موتور آلمان گزارش داد که مدیر فنی تیم تورو روسو، جیمز کی جانشین احتمالی پیت سیمندز بازنشسته در فصل 2018 و در تیم ویلیامز خواهد بود.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.