فرمول یک ایران – شهردار جدید سائوپائولو در نظر دارد که پیست اینترلاگوس سائوپائولو را که میزبان گرندپری برزیل است، به بخش خصوصی واگذار کند.

Leave a Reply

ایمیل شما در نظرات نمایش داده نمی شود