فرمول یک ایران – سازمان دهندگان پیست شهری باکو خواستار این هستند که مسابقه 2017 با نام”گرندپری آذربایجان” باشد. در این فصل این مسابقه با برچسب، “گرندپری اروپا” برگزار شد.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید