فرمول یک ایران – سازمان دهندگان پیست شهری باکو خواستار این هستند که مسابقه 2017 با نام”گرندپری آذربایجان” باشد. در این فصل این مسابقه با برچسب، “گرندپری اروپا” برگزار شد.

Leave a Reply

ایمیل شما در نظرات نمایش داده نمی شود