فرمول یک ایران – راننده سابق تیم مانور، الکساندر روسی با قرارداد با تیم هرتا/آندرتی، برای فصل 2017 نیز در سری ایندی کار ماندنی شد.

One Response

  1. هومن

    0

    0

    اینم نابود شد بنده خدا شاید اگه تو امریکا پارسال که داشت امتیاز میگرفت این اتفاق میافتاد ایندش تو فرمول یک بهتر میشد.

    پاسخ دادن

Leave a Reply

ایمیل شما در نظرات نمایش داده نمی شود