برنامه گرندپری روسیه

تمرین 1 جمعه95/2/1013:00 - 11:30
تمرین 2 جمعه95/2/1017:00 - 15:30
تمرین 3 شنبه95/2/1114:30 - 13:30
تایم گیری شنبه95/2/1117:30 - 16:30
مسابقهیک شنبه 95/2/1216:30

تمرین اول گرندپری روسیه؛ نیکو روزبرگ بهترین زمان را به ثبت رساند

تمرین دوم گرندپری روسیه؛ پیشتازی لوییس همیلتون

تمرین سوم گرندپری روسیه؛ فراری در تعقیب مرسدس

تعیین خط گرندپری روسیه؛ آلمانی ها و سپس فنلاندی ها

آتش بازی نیکو روزبرگ در سوچی

Leave a Reply

Your email address will not be published.