برنامه گرندپری فرمول یک روسیه 2019تمرین 1 جمعه98/07/0514:00 - 12:30
تمرین 2 جمعه98/07/0518:00 - 16:30
تمرین 3 شنبه98/07/0614:30 - 13:30
تایم گیری شنبه98/07/0617:30 - 16:30
مسابقهیک شنبه 98/07/0715:40

پیست سوچی روسیه

اولین گرندپری
2014
تعداد دورها
53
طول پیست
5.848K.M
مسافت مسابقه
309.745K.M
برنده سال گذشته

رکورد پیست

1:35.861

نقشه پیست

ویدیو راهنمای مجازی پیست

موقعیت مکانی (نقشه گوگل)

لینک های مفید

گزارش مسابقه سال گذشته
فول ریس مسابقه سال گذشته
این نوشته را به اشتراک بگذارید: