فرمول یک ایرانفرناندو آلونسو، راننده ی مک لارن به دلیل دریافت MGU-H و توربو شارژر جدید، 15 رده پنالتی دیگر دریافت کرد تا جمع پنالتی هایش به 45 برسد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.