فرمول یک ایران – مرسدس از موتور V6 توربو فرمول یک خود در هایپرکار جدیدی که طی دو سال آینده تولید خواهد شد، استفاده می کند.

Leave a Reply

Your email address will not be published.