فرمول یک ایرانفرناندو آلونسو در تمرینات روز جمعه مالزی به صورت آزمایشی از آپدیت جدید هوندا استفاده خواهد کرد، در نتیجه او برای پاور یونیت جدید با 30 رده پنالتی مواجه خواهد شد.


Leave a Reply

Your email address will not be published.