فرمول یک ایران – شورای جهانی موتوراسپورت اعلام کرد که پیرلی برای پنج گرندپری ابتدایی تقویم 2017 فرمول یک، لاستیک های مشابه ای برای راننده ها انتخاب می کند.

برای این گرندپری ها، پیرلی 2 ست برای ترکیب هارد، 4 ست برای ترکیب مدیوم و 7 ست برای ترکیب نرم، برای هر راننده اختصاص داده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published.