موتوجی پی ایران –  موتورسوار تک3 یاماها، الکس لوز به دلیل حادثه ی تمرین سوم آراگون و مصدومیت، مسابقه روز یک شنبه را از دست داد.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.