موتوجی پی ایران – خورخه لورنزو اذعان کرد که بعد ازجنجال های سال گذشته، رابطه ای با هم تیمی خود یعنی ولنتینو روسی ندارد.

در اتفاقات سال گذشته، روسی هر دو موتورسوار اسپانیایی، مارک مارکز و لورنزو را مقصر می دانست و معتقد بود که مارکز به عنوان بادی گارد هم تیمی اش عمل می کند.

بحث و جدل ها هنوز هم حل نشده باقی ماند تا در هفته ی گذشته و در میسانو باز هم بحث بین این دو هم تیمی، در کنفرانس خبری بالا گرفت.

لورنزو در آراگون در این باره گفت:

بعد از اتهاماتی که در سپانگ به من زد، هیچ رابطه ای بین من و او وجود ندارد.

من نمی دانم چه اتفاقی در آینده خواهد افتاد ولی ارتباط من با او صفر است و هنوز او من و مارکز را متهم می کند.

مارکز کاری را که فکر میکرد درست است انجام داد و من نیز مجبور بودم کار خودم را انجام دهم.

لورنزو که در پایان فصل یاماها را به مقصد دوکاتی ترک می کند معتقد است که این رابطه هیچ تاثیری بر روی کار تیمی نداشته است:

هیچ تغییری نکرد، همان کار تیمی را می کردیم.

من هر وقت گاراژم را با هم تیمی ام تقسیم کنم، باز هم کار خودم را انجام می دهم.

اگه رابطه ی ما خوب بود که عالی است اما خوب نبود یا مانند الان صفر بود باز هم عالی است.

مهم این است که کار انجام شود و پیروز شویم، و شاید قهرمان! بقیه چیز ها آنچنان مهم نیست.

دیدگاه خود را بیان کنید