فرمول یک ایران – تیم های فرمول یک به طور رسمی با برگزاری دو تست پیش فصل در پیست بارسلونا اسپانیا برای فصل آینده، موافقت کردند.

Leave a Reply

Your email address will not be published.