موتوجی پی ایران – چهاردهمین گرندپری فصل ۲۰۱۶ موتوجی پی، در پیست موتورلند آراگون برگزار خواهد شد.

برنامه گرندپری آراگون:

---موتوجی پیموتو2موتو3
تمرین 1جمعه95/7/212:10 - 11:2513:10 - 12:2511:10 - 10:30
تمرین 2جمعه95/7/216:20 - 15:35 17:20 - 16:3515:20 - 14:40
تمرین 3شنبه95/7/312:10 - 11:2513:10 - 12:2511:10 - 10:30
تمرین 4شنبه95/7/315:30 - 15--
تعیین خطشنبه95/7/316:20 - 15:4017:20 - 16:3514:45 - 14:05
مسابقهیک شنبه95/7/415:3013:5012:30

One Response

  1. J.B

    0

    0

    سایت شبکه ورزش خبر پخش زنده موتو جی پی آراگون رو گذاشته .

    پاسخ دادن

Leave a Reply

Your email address will not be published.