موتوجی پی ایران – آندره یانونه پس از حادثه ی تمرین اول میسانو، در مسابقه ی هفته ی گذشته شرکت نداشت اما برای شرکت در مسابقه آراگون، از طرف مدیر پزشکی موتوجی پی، چراغ سبز دریافت کرد.

اگر نوشته‌ای که خواندید مفید بود، آن را با دوستانتان به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید