موتوراسپورت ایران – از طرح جدید پیست نیویورک ( شامل 13 پیچ و 1.2 مایل) برای سری مسابقات فرمول ای (E) رو نمایی شد.

۳ دیدگاه

Leave a Reply

Your email address will not be published.