فرمول یک ایران – راننده ی تست کانادایی- ایرانی تیم رنو، نیکولاس لطیفی در آخر همین هفته، نمایشی را با ماشین 8 سیلندر 2012 رنو در اسپا خواهد داشت.

Leave a Reply

Your email address will not be published.