موتوجی پی ایران – والنسیا همچنان میزبان آخرین مسابقه ی فصل موتوجی پی خواهد بود. طی قرار داد جدیدی، میزبانی والنسیا تا سال 2021 در موتوجی پی، تایید شد.

 

Leave a Reply

ایمیل شما در نظرات نمایش داده نمی شود