فرمول یک ایران – توتو ولف و نیکو روزبرگ نظرات خود راجع به مارشالی که به وسط پیست آمد را بیان کردند، مارشالی که در حال تمیز کردن پیست و برداشتن قطعاتی بود که از تصادف نیکو هالکنبرگ به جای مانده بودند.

به نقل از اتواسپورت، یک ناهماهنگی میان رئیس مسابقه و مارشالی که هنوز در پیچ 1 مارینا بی بود باعث این اتفاق شد.

ولف گفت که این موقعیت برای همه ی افرادی که درگیر بودند بسیار خطرناک بود و گفت خیلی خوب شد که کسی راهی بیمارستان نشد.

توتو ولف گفت:

بسیار خطرناک بود.

باید علت این را از کنترل کنندگان مسابقه بپرسیم چون مسابقه را خیلی زود شروع کردند، و این چیزی بود از آن گله داشتیم نه اینکه زمان خیلی طولانی ای هم پشت ماشین ایمنی بمانیم. همین مسئله هم باعث گیر افتادن یکی از مارشال ها شد که واقعا داشت مسیر را تمیز می کرد.

این اتفاق واقعا رخ داد و من خیلی خوشحالم که کسی آسیب ندید.

نیکو روزبرگ و مارشال

نیکو روزبرگ و مارشال

رانندگان هم غافلگیر شده بودند که چرا مسابقه انقدر زود آغاز شد.

نیکو روزبرگ گفت:

من فکر می کنم که انتظار آن شروع دوباره را نداشتم، او (مارشال) هم نداشت، فکر کنم، دلیلش این بود که خیلی ناگهانی بود.

ولی سر موقع از مسیر کنار رفت پس مشکلی نبود. مطمئنا همه ی ما باید در آن مسیر بااحتیاط می راندیم.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید