فرمول یک ایران – یکی از تعهدات مدیر اجرایی جدید فرمول یک، تغییر در افق پیش روی فرمول یک و پایان استایل مدیریت برنی اکلستون است.

کری می گوید در این مدیریت 40 ساله، برنی فرمول یک را به صورت اقتدارگرا و استبدادی اداره می کرد. اما این استایل رهبری مورد پسند کری و لیبرتی مدیا نیست.

کری برای اولین بار در پادوک فرمول یک در گرندپری سنگاپور حضور یافت و تعهداتی را نیز متقبل شد.

مدیر جدید فرمول یک گفت:

شما نمی تواند در همه ی زمان ها، همه کس را خوشحال و راضی کنید اما شما می توانید آنچه را دیگران می خواهند درک کنید و بعد از آن راهی پیدا کنید.

صد در صد این یک وظیفه برای کمیسیون نیست، به عنوان یک کمیسیون شما باید به بوروکراتیک (وابسته به امور اداری) گرایش داشته باشید، اما نمی تواند به صورت دیکتاتوری اداره شود، حتی اگر در اینجا استفاده شود.

آن ها به راهنمایی نیاز دارند و راهنمایی نیز به معنای ساختن یک دید و چشم انداز جدید برای رسیدن به هدف های درست در آینده است.

بیزینس موفق بر روی رهبری و راهنمایی موفق بنا می شود که باید هر بخشی را درک کند.

اگر چه برنی اکلستون در روز اول گرندپری سنگاپور با چیس کری دیدار کرد، اما از حضور در بعضی جلسات آماری کری محروم شد.

کری درباره ی برنی اکلستون افزود:

برنی هنوز یک مدیر عامل است، پس برنی فرمول یک را هدایت خواهد کرد و من با برنی برای برقراری بعضی نقشه های استراتژیک که شما می خواهید، همکاری خواهم کرد.

با تمام اعتبار برنی، او موفقیت های بزرگی در اختیار دارد و جهان او را به خاطر این تحسین می کند، اما من هنوز معتقدم که فرمول یک را می توان به سطح دیگری برد.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید