فرمول یک ایران – عکس هایی از تمرین سوم و تعیین خط گرندپری سنگاپور را برای شما قرار داده ایم که نیکو روزبرگ آلمانی توانست پول پوزیشنش را کسب کند و دنیل ریکاردو از ردبول و لوئیس همیلتون از مرسدس پشت سر او قرار گرفتند.

Leave a Reply

Your email address will not be published.