فرمول یک ایرانفرناندو آلونسو، راننده ی مک لارن پس از تست هالو در تمرین اول سنگاپور معتقد است که این طرح برای معرفی در فرمول یک نیاز به اصلاحات دارد زیرا خارج شدن و داخل شدن به کاکپیت را سخت می کند.


Leave a Reply

Your email address will not be published.