فرمول یک ایراندنیل ریکاردو از سرعت پائین ردبول در تمرینات گرندپری سنگاپور ناامید نشده است. آن ها نتوانستند مرسدس را به چالش بکشند.

ریکاردو باور دارد ردبول بیش از این ها پتانسیل دارد. وی عنوان کرد:

به نظرم ما باید بیشتر کار کنیم و امشب می توانیم به اطلاعات زیادی برسیم من از سرعت امروزمان دلسرد نشدم. پتانسیل بیشری داریم و اگر مشکل را پیدا کنیم فردا به فرم عادی باز می گردیم.

ما می خواهیم برای خط یک بجنگیم. این نقشه ی ماست و به آن نزدیکیم به خصوص اگر امشب تغییرات مناسبی را صورت دهیم. اختلاف زیادی با مرسدس نداشتیم و در صورت بهتر کردن اوضاع در تعیین خط به آن ها نزدیک خواهیم شد.

مکس ورشتپن هم باور دارد که ردبول به سرعت بیشتری می رسد اما وی اذعان کرد که مرسدس هم خیلی سریع بود.

آن ها (مرسدس) خیلی قدرتمند هستند. می توانیم خوشحال باشیم و می توانیم ماشین را بهتر کنیم و به فردا نگاه کنیم. به نظرم این بهترین شانس ما برای پیروزی است بعد از موناکو این بهترین پیست برای ماست.

اگر ما تعادل را برقرار کنیم بهتر می شویم و البته که درباره ی اتفاقات امروز خوشحالم.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید