فرمول یک ایران – تامین کننده پاور یونیت تیم ردبول یعنی رنو در آخر این هفته و در سنگاپور، یک آپدیت موتوری را معرفی کرد که فقط در اختیار مکس ورشتپن قرار گرفت.

Leave a Reply

Your email address will not be published.