فرمول یک ایرانسباستین فتل در کنفرانس خبری امروز، شایعه پیوستن پدی لاو، مدیر فنی تیم مرسدس به فراری را تکذیب نکرد و درباره ی این شایعات گفت:

اگر کسی در تیررس ما در دسترس باشد، صد در صد به او فکر خواهیم کرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.