فرمول یک ایران – سائوبر همچنان به تقویت تیم خود ادامه می دهد و قبل از گرندپری سنگاپور نیز اعلام کرد که مهندس و استراتژیست سابق فراری و هاس، روث باسکام را به خدمت گرفته است.

One Response

  1. ali911

    0

    0

    یا خدا استراتژیستهای فراری. خوبه خالص سازی فراری توسط سائوبر

    پاسخ دادن

Leave a Reply

Your email address will not be published.