فرمول یک ایران – تیم هاس تایید کرد که ماشین این تیم در آخر همین هفته و در گرندپری سنگاپور، آپدیت آیرودینامیکی خواهد داشت.


Leave a Reply

Your email address will not be published.