فرمول یک ایران – رهبر رقابت های جی پی 2 پیر گسلی بعد از “سوتفاهم” با هلموت مارکو اذعان دارد که مسائل بین او و مارکو را درست کرده است و دیگر سوتفاهمی بین آن دو وجود ندارد.

گسلی در مصاحبه با موتوراسپورت می گوید:

در حین مصاحبه آن ها به من گفتند شایعاتی درباره ی راندن تو در سنگاپور وجود دارد و وقتی آن ها از من این را پرسیدند گفتم “می رانم؟ واقعا؟ امیدوارم این حقیقت باشد. باید دید هلموت چه تصمیمی می گیرد”

من فقط گفتم امیدوارم این اتفاق بیافتد و دوست دارم هرچه زودتر به فرمول یک برسم و بهترین خودم باشم. این چیزی است که برای سال آینده می خواهم و هدف من است.

بعضی ها از سخنان من این برداشت را کردند که می خواهم جانشین دنیل شوم اما من چنین چیزی نگفتم و این اتفاق نخواهد افتاد.

بعد از آن قضیه مارکو مرا فرا خواند تا درباره ی اتفاقات صحبت کنیم. او در مصاحبه ی خود گفته بود “فکر نمی کنم پیر اینقدر نفهم باشد تا چنین حرفی بزند” او را مرا فرائخواند از من پرسید چه شده؟ من هم با او درباره ی شایعات صحبت کردم من فقط به رسانه ها گفتم دارم می روم تا هلموت را ببینم و امیدوارم به فرمول یک راه یابم و می خواهم بهترین خودم باشم تا سریعتر به فرمول یک برسم.

هلموت به من گفت”به خبرنگاران بگو اخبار را تصحیح کنند زیرا خوب نیست که شایعات گرد این موضوع بچرخد.” من موضعم را با هلموت روشن کردم.

همچنان امیدوارم که سریعتر وضعیت من برای سال آینده مشخص شود اما برای حالا ما با هلموت و ردبول درباره ی این مسئله بحث می کنیم و به دنبال راه حل هستیم هم برای من هم برای آن ها.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید