موتوجی پی ایران – در طی تمرینات روز جمعه گرندپری سن مارینو، مدیر شرکت درنا، کارملو ازپلتا و مدیر موتوراسپورت کی تی ام، پیت بیرر، قراردادی پنج ساله را امضا کردند.


Leave a Reply

Your email address will not be published.