فرمول یک ایرانفیلیپه ماسا اذعان داشت که از سه سال پیش به دنبال خداحافظی از فرمول یک بوده است یعنی زمانی که فراری کیمی رایکونن را جایگزین او کرد.

ماسایی که فرمول یک خود را از سال 2002 و در سائوبر آغاز کرده بود در پایان فصل فرمول یک را ترک خواهد کرد.

می خواستم این کار را سه سال پیش بکنم. برای گرفتن چنین تصمیمی باید خیلی شجاع باشی.

من می دانم که دارم چکار می کنم و از آن خوشحالم. به نظرم امسال وقتش بود.

این کار فقط به من مربوط نبود و خیلی چیزهای دیگر باید رخ می دادند. خیلی چیزها رخ دادند و در آخر فصل می توانستم نتیجه ی دیگری کسب کنم اما…

باید بگویم که من واقعا، واقعا به عملکردم در فرمول یک افتخار می کنم. در این لحظات مثل من شما هم باید با قلبتان سخن بگویید.

One Response

  1. Saeed

    0

    0

    قهرمان بی چون و چرای 2008 از نظر خیلی ها از جمله خودم.ولی کاشکی برگرده با ناسکار.اونجا میتون قهرمان ش

    پاسخ دادن

Leave a Reply

Your email address will not be published.