موتوجی پی ایران – مارک مارکز، موتورسوار رپسول هوندا پیشنهاد موتوجی پی برای استفاده از محافظ شخصی در میسانو را مانند موجلو، رد کرد.

۲ دیدگاه

Leave a Reply

Your email address will not be published.