موتوجی پی ایران – بعد از تایید رسمی قرار داد چهارساله، میسانو تا فصل ۲۰۲۰ موتوجی پی، میزبان  گرندپری سن مارینو خواهد بود.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید