موتوجی پی ایران – لوریس باز پس از حادثه ی مسابقه ی سیلوراستون به دلیل مصدومیت در گرندپری سن مارینو شرکت نخواهد داشت و ژاوی فورس، اولین مسابقه ی موتوجی پی خود را به عنوان جایگزین باز در پیست مارکو سیمونچلی تجربه خواهد کرد.

دیدگاه خود را بیان کنید