فرمول یک ایران – مدیر تیم رنو، سیریل ابیبول عنوان کرد که راننده ی حال حاضر مانور، استبان اکون یکی از گزینه های مدعی صندلی 2017 رنو است.

Leave a Reply

ایمیل شما در نظرات نمایش داده نمی شود