فرمول یک ایران – جنگ لفظی بین مکس ورشتپن و قهرمان 1997 جهان، ژاک ویلنوو، همچنان تیتر یک رسانه ها است و مدیر برنامه های ورشتپن در آخرین مصاحبه اش به این جنگ لفظی واکنش نشان داد.

پس از اتفاقات گرندپری بلژیک، ژاک ویلنوو در مصاحبه ای با انتقاد از رانندگی بی پروا ورشتپن گفت که او ممکن است کسی را به کشتن دهد و ورشتپن نیز در جواب او به اتفاقات سال 2001 و فوت مارشال اشاره کرد.

ریموند فرمولن، مدیر برنامه ورشتپن در این باره به روزنامه بیلد آلمان گفت:

ویلنوو باید مراقب حرف زدنش درباره ی استایل رانندگی ورشتپن و حتی مرگ باشد، و این چیزی بود که مکس به آن اشاره داشت.

من فقط می توانم با مکس موافق باشم و اینکه به خانواده آن مارشال بی احترامی شده است.

مدیر برنامه ورشتپن همچنین معتقد است که او باید به ویلنوو و افتخاراتش احترام بگذارد و افزود:

ما می دانیم که ویلنوو یکی از طرفداران مکس نیست و او را مثبت ارزیابی نمی کند. اما ما با این می توانیم زندگی کنیم.

اما یکی از شیوه های متهم کردن، کاری است که او انجام می دهد و این مایه تاسف است.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

2 دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید