فرمول یک ایران – راننده ی هاس، رومن گروژان پس از اتفاقات تمرین سوم ایتالیا، به دلیل تعویض گیربکس پنج رده پنالتی برای مسابقه دریافت کرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.