فرمول یک ایران – سرجیو پرز اذعان دارد که احساس ناراحت کننده ای نسبت به سیستم محافظت از سر راننده ( هالو ) داشته و این احساس با استفاده بیشتر از هالو نیز بیشتر می شود.

پرز به همراه ورشتپن و باتن سه راننده ای بودند که در تمرینات از هالو استفاده کردند.

پرز اظهار داشته است که از نظر دید مشکلی با هالو ندارد اما نگرانی او به هنگام خروج او از خودرو بوده است. پرز در این باره گفت:

باید بگویم دید به اطراف خوب است اما برای خروج از خودرو با هالو به پنج ثانیه زمان بیشتری نیاز دارید، این من را نگران می کند.

در تصادفاتی که منجر به آتش سوزی بشود هالو یکی از عوامل مزاحم است.

هالو نیاز به زمان و کار بیشتری دارد. به عنوان مثال همین خروج از خودرو یکی از عوامل مهم در امنیت خودرو است.

وقتی در خودرو می نشینید مدام نگران خروج خود در مواقع اضطراری هستید چون در حوادث 5 ثانیه هم وقت زیادی است.

در هنگام رانندگی با هالو حساس عجیبی دارم. یکی دیگر از عیب های هالو در مسیر سرویس (Pit Lane) است که شما چراغ هایی که تیم سرویس در اختیار دارند را نمی توانید ببینید.

در کل باید بگویم احساس عجیب و غریبی نسبت به هالو دارم، اینکه با سرعت 300 کیلومتر در حال رانندگی باشید و سعی در تمرکز روی مسیر دارید اما یک قطعه مرده در برابر شماست و این تمرکز شما و مسیر دید شما را بر هم می زند.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید