فرمول یک ایران – روسای گرندپری ایتالیا هشدار دادند که مونزا با امضای قرارداد جدید با برنی اکلستون در آخر این هفته، با مشکل قانونی مواجه خواهند شد.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید