فرمول یک ایرانمکس ورشتپن، جنسن باتن و سرجیو پرز در تمرین نوبت صبح ایتالیا در مونزا، طرح محافظتی هالو را تست خواهند کرد.

Leave a Reply

ایمیل شما در نظرات نمایش داده نمی شود