فرمول یک ایرانمکس ورشتپن، جنسن باتن و سرجیو پرز در تمرین نوبت صبح ایتالیا در مونزا، طرح محافظتی هالو را تست خواهند کرد.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید