موتوجی پی ایران – یازدهمین گرندپری فصل 2016 موتوجی پی در پیست سیلوراستون برگزار خواهد شد.

برنامه گرندپری بریتانیا:

---موتوجی پیموتو2موتو3
تمرین 1جمعه96/6/0314:10 - 13:2515:10 - 14:2513:10 - 12:30
تمرین 2جمعه96/6/0318:20 - 17:35 19:20 - 18:3517:20 - 16:40
تمرین 3شنبه96/6/0414:10 - 13:2515:10 - 14:2513:10 - 12:30
تمرین 4شنبه96/6/0417:30 - 17--
تعیین خطشنبه96/6/0418:20 - 17:4019:20 - 18:3516:45 - 16:05
مسابقهیک شنبه96/6/0519:0017:10
15:45

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید