موتوجی پی ایران – یازدهمین گرندپری فصل 2016 موتوجی پی در پیست سیلوراستون برگزار خواهد شد.

برنامه گرندپری بریتانیا:

---موتوجی پیموتو2موتو3
تمرین 1جمعه97/6/0214:10 - 13:2515:10 - 14:2513:10 - 12:30
تمرین 2جمعه97/6/0218:20 - 17:35 19:20 - 18:3517:20 - 16:40
تمرین 3شنبه97/6/0314:10 - 13:2515:10 - 14:2513:10 - 12:30
تمرین 4شنبه97/6/0317:30 - 17--
تعیین خطشنبه97/6/0318:20 - 17:4019:20 - 18:3516:45 - 16:05
مسابقهیک شنبه97/6/0418:30
16:50
15:30

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید