فرمول یک ایران – به دنبال تصادف کوین مگنوسن در مسابقه ی بلژیک، تیم رنو در مونزا از شاسی یدکی برای ماشین مگنوسن استفاده خواهد کرد.

Leave a Reply

ایمیل شما در نظرات نمایش داده نمی شود