فرمول یک ایران – در تمرین اول گرندپری ایتالیا، آلفونسو سلیس راننده ی رزرو تیم فورس ایندیا، به جای نیکو هالکنبرگ راننده ی این تیم، در تمرین شرکت خواهد داشت.

One Response

Leave a Reply

ایمیل شما در نظرات نمایش داده نمی شود