فرمول یک ایران – راننده ی تیم رنو، کوین مگنوسن پس از حادثه ی مسابقه ی بلژیک و برخوردش با دیوار، برای چک آپ کامل به بیمارستان منتقل شد.

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.